Dagsorden for møde 7. september

Kære Djursfolk

Nu begynder vi igen efter en sommerpause og vores store event og succes her i juli.

Møde onsdag 7. september 18.30 - tilmelding nødvendig
Vi glæder os til at have nye interesserede med og mødes den 7. september kl. 18.30, Vestergade 12, 8444 Balle hos Jens og Doris.

Der bliver serveret te og kaffe til mødet.

Vær sød at tilmelde jer mødet, send en mail til doris@familieopstiller.dk - det er godt at vide, hvor mange vi bliver i vores lille hus. Og om der er stole nok :-).

Mange hilsner fra Rie, Doris og Julius


Dagsorden Djurs-møde d. 7. september 2016

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. Djurs- events: Erfaringer
  1. Hvad var godt og hvad var mindre godt. Hvad har vi lært?
  2. Overskud? Hvad gør vi med det og hvornår?      
 5. Nye interesserede, hvordan følger vi op?
 6. Arbejdet fremover. Herunder ressourcer, menneskelige/ økonomiske
 7. Hjemmesiden. Forslag til ’op-pepning’ (Rie og evt. andre)
 8. Mødelokaler fremover
 9. Evt.
 10. Næste møde