Jan
31
7:00 PM19:00

Generalforsamling og foredrag i foreningen Betal med Djurs onsdag 31. januar kl. 19

Kl. 19.00: Generalforsamling

Kl. ca. 19.30: Spændende foredrag, ved Professor MSO, DIpl.Ing.Arch Walter Unterrainer:

Ideer til regionalt opsving - internationale eksempler

Walter Unterrainer viser i billeder og ord den possitive effekt, sammenhold og netværk kan have, og hvordan lokal valuta kan fungere som ét af redskabering til opsving.

Foredraget er på letforståeligt engelsk.

Gratis adgang, alle er velkomne.

Sted: Balle Borgerhus, Vestergade 16, 8444 Balle

 

Generalforsamling fra kl. 19.00 - ca 19.30

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden

 1) Valg af dirigent og referent.
2) Forkvindens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab. Til godkendelse.
4) Budgetforslag. Til godkendelse.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er næstforkvinde Rie Pedersen.
På valg er bestyrelsesmedlem Jens Thordal. Modtager genvalg.
På valg er Axel Haufe. Modtager ikke genvalg.
6)Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Marianne Laursen. Modtager ikke genvalg
7) Valg af revisor.
På valg er Børge Jakobsen.
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt

View Event →
Nov
12
4:00 PM16:00

Opstartsmøde efterår 12. nov 2017 fra 16-18.30

Så er det vist tiden at sige, at nu har vi holdt sommerferie!

Derfor indkalder vi til møde i DJURS søndag d. 12 november hos Jens og Doris kl 16 til ca. 18.30.

Tilmelding nødvendig: doris_familieopstiller@hotmail.com

Vi vil rigtig gerne, at I møder talstærkt op, så vi sammen kan diskutere fremtiden (Ressourcer og f.eks.: Skal vi satse på at lave Djurs digitalt?) Desuden skal vi have planlagt generalforsamlingen, som vi jo endnu ikke har afholdt. Vi vil gerne have nogle spændende oplægsholdere, måske kender I en?

Endelig er der sket lidt på trods af sommerferien, Doris orienterer.

Vi glæder os til at se jer alle.

Mange hilsner fra Doris og Rie

View Event →
Mar
1
7:00 PM19:00

Åbent møde 1. marts kl 19 med indholdsrig dagsorden

Hos Doris og Jens, Vestergade 12, Balle
Tilmelding nødvendig, skriv til doris@familieopstiller.dk, hvis du deltager.

Dagsorden

Læs artiklerne i Politiken her: http://www.betalmeddjurs.dk/blog/

1) Valg af ordstyrer og referent.

2) Referatet fra sidste møde

3) Artiklen i Politikken, presse, facebook (Doris, Jens og Rie)

4) Møde med borgermestre - politiker (Jens, Rie og Marianne)

5) Fondsøgning (Jens, Doris og Finn)

6) Det grænseløse køkken (Frans og alle vi andre)

6) Infomøder, dato og hvem, hvor og hvordan

7) Dato for generalforsamling

8) Evt.

View Event →
Dec
14
7:00 PM19:00

Nyt dato: Møde onsdag 14. dec kl. 19

Mødet er for alle medlemmer og interessede.

Det er vigtigt, at man tilmelder sig, hvis man vil deltage. 

Send en mail til doris@familieopstiller.dk


Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af referat af sidste møde
 3. 20 min med Per Bach og Jørgen Olesen
 4. Kort resume fra bestyrelsesmødet (2.11.2016) (Rie)
 5. Breve og svar af politiker (Jens og Rie)
 6. Referat fra weekenden på Sostrup (Marianne og Doris)
 7. Foredrag i Ry (Marianne og Rie)
 8. Nye tiltag
   - event og oplysning i februar 2017 - husk at tage kalenderen med (Doris)
 9. Evt.
View Event →
Oct
5
7:00 PM19:00

Møde onsdag 5. okt kl. 19

 • Bianca og John Agerlandsvej 4, Gravlev 8400 Ebeltoft (map)
 • Google Calendar ICS

Mødet er for alle medlemmer og interessede.

Det er meget vigtig at man tilmelder sig, hvis man vil deltage.
Send en mail til doris@familieopstiller.dk


Dagsorden Djurs-møde d. 5. oktober 2016

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent (lad det gå på skift)
 3. Godkendelse af referat fra sidste mødegodkendt med underskrifter
 4. 10 min Inspiration
  Andre eksempler på komplementære valuta i Danmark (Rie) 
 5. Siden sidst fra Forkvinden
 6. Uddelegering af forskellige opgaver. Hvem er ansvarlig for hvad?
  1.     - Hjemmeside: Julius, Bianca, Doris
  2.     - Conventus: ?
  3.     - Pressemeddelelser: Rie
  4.     - Kontakt til politiker (nedsættelse afen arbejdsgruppe)
  5.     - Økonomi: Axel
 7. Hvordan kommunikerer vi med hinanden
  Bestyrelse ? Fælles ansvar
 8. Hvem inviterer vi til hvilken møder (interessegruppe, medlemsgruppe, bestyrelse
  1. Hvad sender vi ud og til hvem (referat, infomateriale osv)
 9. Henvendelse til politikerne
 10. Overdragelse af vores overskud (Rie og Børge)
 11. Infoaften i november ? Hvor? Hvornår? Hvem arrangerer hvad?)
 12. Lokalebooking og systemet.
 13. Evt.

 

View Event →
Jul
9
to Jul 16

Eksperiment - Betal med Djurs 9-16. juli 2016

I perioden 09-16. juli kan du handle med vores betalingsmiddel i en lukket kreds af butikker og restauranter som et eksperiment. En pædagogisk proces for vores lokalområde.

Navne på butikker og virksomheder kan du finde her på hjemmesiden.

Du kan veksle til Djurs til følgende to arrangementer:

Lørdag 9. juli fra kl. 9-20 på land.skab Festival, Askedalsvej 3, 8410 Rønde
Her kan du veksle til Djurs og festivalens deltagere kan bruge betalingsmidlet hele dagen frem til klokken 20 og derved opnå rabat på køb af øl og mad. Djurs-folkene kommer hele dagen og informerer om ideen. 

Lørdag 16. juli fra kl. 17-20 på Ebeltoft Gårdbryggeri, Skovgårde Bygade, Hyllested Skovgårde, Ebeltoft
Sommercafé med musik, let mad og drikke. Der betales kun med DJURS, så tag kontanter med hjemmefra til veksling. Foreningens medlemmer vil også her veksle penge og oplyse om det lokale betalingsmiddel.

Et eventuelt overskud vil blive brugt til at støtte lokale foretagender, i dette tilfælde Ørnbjerg Møllelaug, som har gjort et fremragende stykke arbejde med at skabe et smukt natur- og kultursted for lokale og turister.

View Event →
Jul
4
6:00 PM18:00

Møde i foreningen 4. juli kl. 18

DAGSORDEN TIL MØDET D. 4. JULI.:

Tilmelding til mødet nødvendig. Skriv til DORIS_FAMILIEOPSTILLER@hotmail.com

1)Tilbagemeldinger fra folk om de ting, de har lovet at sætte i værk/kontakter

2)Nye problemstillinger i forhold til arrangementerne?

3)Musik

4)Flyer

5)Pengesedler + trykning+ prægning.

6)Presse. Hvornår, hvordan?  

7)Indbetaling af kontingent, er der kommet indbetalinger? (Økonomi)

8)Evt.

9)Næste møde

View Event →
May
9
6:00 PM18:00

Møde i foreningen Betal med Djurs

Jens og jeg vil gerne lægge hus til og lave kaffe og te og tager den her gang 25.- kroner per person for det.

Der bliver ingen aftensmad. Tag en madpakke med, hvis ikke I når at spise hjemmefra. Både Axel og jeg har lovet at komme med en kage.

Punkter til dagsorden er:

1) Bankkonto ( Axel)

2) Forespørgsel til folketingsmedlem ( Axel og Julius)

3) Siden sidst:

    a) Jens orienterer om mødet ”Til fælles bedste)”på Sjælland

    b) Godkendelse af foreningen Betal med Djurs ( Rie)

    c) Julius og Doris var i Findhorn og fortæller lidt om det (lidt om Charles 

        Eisensteins nye bog ”Sacred Economics”)

    d) Marianne og Jens orienterer om mødet i JAK

4) Inddrivelse af kontingent

5) Hvordan hverver vi nye medlemmer.

6) Hvad gør vi fremover? ( Evt. Videre diskussion af de tiltag, der nævntes sidst).

7) Eventuelt.

Vi glæder os til at se jer igen!

Hjertelig hilsen

Doris og Rie

View Event →
Feb
10
6:30 PM18:30

Info-aften om Djurs, ons. 10. februar 2016

Onsdag den 10. februar 2016 inviterer vi alle dem, der er interesseret i at høre mere om vores initiativ til et komplementært betalingsmiddel her på Djursland, til en info-aften på Norddjurs Friskole.

Aftenen vil starte med en præsentation af hele ideen med et komplementært betalingsmiddel i et område som Djursland – i det såkaldte udkants-Danmark. 

Simon Axel Haufe, Controller ved Jyllands-Posten, Cand. Merc (Finance & International Business), Bachelor i Erhvervsøkonomi og Bæredygtighed, bestyrelsesmedlem Gode Penge Aarhus)
og Doris Elisabeth Fischer, Systemisk Familie - og Organisationsopstiller, Socialpædagog, Forfatter, Højskolelærer

- vil give et oplæg, hvor de vil komme ind på konsekvenserne af renters rente på vores liv og vores økonomi. Samtidig vil de pege på de fordele et komplementært betalingsmiddel vil kunne bringe for området.

Professor Walter Unterrainer fra Arkitektskolen i Århus viser med et eksempel fra landsbyen Langenegg i Østrig, hvilken positiv effekt etableringen af regional valuta havde på hele udviklingen af samfundet. Med sit korte foredrag og sine billeder af projektet Langenegg fortæller han om processen i at implementere regionale betalingsmidler med alle sine forhindringer og muligheder. 

Vi inviterer virksomheds – og butiksejere, politikere og alle dem, der bor på Djursland og som har interesse i at få liv, kvalitet og handel til området.

Alle fra arbejdsgruppen vil være til stede og klar til at svare på spørgsmål.

Arrangementet er gratis.
For at introducere betalingsmiddel DJURS vælger vi kun at sælge mad og drikke for DJURS. Ved indgangen kan man veksle kroner til DJURS 1:1 som man kan betale med den aftenen. DJURS gælder i denne omgang kun for selve aftenen.

Smag (restauranten fra Ebeltoft) vil sælge deres vidunderlige sandwich og der kan købes drikkevarer – dog kun for DJURS. Smag veksler indkomsten tilbage til kroner mod et gebyr på 5%, som bruges til at dække udgifterne til arrangementet.

View Event →