Back to All Events

Møde onsdag 5. okt kl. 19

 • Bianca og John Agerlandsvej 4, Gravlev 8400 Ebeltoft (map)

Mødet er for alle medlemmer og interessede.

Det er meget vigtig at man tilmelder sig, hvis man vil deltage.
Send en mail til doris@familieopstiller.dk


Dagsorden Djurs-møde d. 5. oktober 2016

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent (lad det gå på skift)
 3. Godkendelse af referat fra sidste mødegodkendt med underskrifter
 4. 10 min Inspiration
  Andre eksempler på komplementære valuta i Danmark (Rie) 
 5. Siden sidst fra Forkvinden
 6. Uddelegering af forskellige opgaver. Hvem er ansvarlig for hvad?
  1.     - Hjemmeside: Julius, Bianca, Doris
  2.     - Conventus: ?
  3.     - Pressemeddelelser: Rie
  4.     - Kontakt til politiker (nedsættelse afen arbejdsgruppe)
  5.     - Økonomi: Axel
 7. Hvordan kommunikerer vi med hinanden
  Bestyrelse ? Fælles ansvar
 8. Hvem inviterer vi til hvilken møder (interessegruppe, medlemsgruppe, bestyrelse
  1. Hvad sender vi ud og til hvem (referat, infomateriale osv)
 9. Henvendelse til politikerne
 10. Overdragelse af vores overskud (Rie og Børge)
 11. Infoaften i november ? Hvor? Hvornår? Hvem arrangerer hvad?)
 12. Lokalebooking og systemet.
 13. Evt.