Back to All Events

Generalforsamling og foredrag i foreningen Betal med Djurs onsdag 31. januar kl. 19

  • Balle Borgerhus Vestergade 16 8444 Balle (map)

Kl. 19.00: Generalforsamling

Kl. ca. 19.30: Spændende foredrag, ved Professor MSO, DIpl.Ing.Arch Walter Unterrainer:

Ideer til regionalt opsving - internationale eksempler

Walter Unterrainer viser i billeder og ord den possitive effekt, sammenhold og netværk kan have, og hvordan lokal valuta kan fungere som ét af redskabering til opsving.

Foredraget er på letforståeligt engelsk.

Gratis adgang, alle er velkomne.

Sted: Balle Borgerhus, Vestergade 16, 8444 Balle

 

Generalforsamling fra kl. 19.00 - ca 19.30

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.

Dagsorden

 1) Valg af dirigent og referent.
2) Forkvindens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab. Til godkendelse.
4) Budgetforslag. Til godkendelse.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er næstforkvinde Rie Pedersen.
På valg er bestyrelsesmedlem Jens Thordal. Modtager genvalg.
På valg er Axel Haufe. Modtager ikke genvalg.
6)Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Marianne Laursen. Modtager ikke genvalg
7) Valg af revisor.
På valg er Børge Jakobsen.
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt