Forening stiftet 6. april 2016

Betal med Djurs er en forening, hvis formål er at oprette lokal betalingsmiddel på Djursland. Den består af en række frivillige mænd og kvinder, der ønsker at få Djursland til at blomstre. Det gælder både handelen i området, men også kulturelt og socialt. Fællesskabet er et vigtigt incitament.

VÆR MED - meld dig ind, vi har brug for støtten

Det kræver en bevidstgørelse, glæden over vores lokalsamfund og rigtig mange hænder og entusiasme at få sat gang i Djurs. Så kom og vær med, bliv medlem eller skænk en donation. Til gengæld får du et lokalsamfund i udvikling, en masse glade mennesker og et stort sammenhold.

Indmeldelse i foreningen Betal med Djurs

Medlemskontingentet er sat til 150kr pr. person og 250kr pr. husstand og bliver indkrævet en gang om året. 

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af Betal med Djurs, bedes du kopiere følgende felter med navn og kontaktoplysninger, udfylde dem og sende i en e-mail til bmdkasserer@gmail.com

Navn: 
Navn 2 (hvis husstand):
Adresse (gade, husnummer, etage): 
Postnummer:
By:
Telefon:
E-mailadresse:

Vi beder dig om efterfølgende at indbetale kontingentet på vores konto i Folkesparekassen..

Reg. nr. 9860
Konto nr. 0000589829

Skriv "indmeldelse" i tekstfeltet.