Siden finanskrisen er Djursland blevet en del af det såkaldte Udkantsdanmark. Vi, der bor her, elsker landsdelen, så det gør ondt i os at opleve en udvikling, der går den forkerte vej:

Butikkerne og virksomheder fra Grenå til Ebeltoft, fra Rønde til Fjellerup er nødt til at lukke, arbejdspladser flytter til Aarhus og København og med dem de unge familier. Alt tyder på at det må være op til os borgere at finde nye løsninger for vores region. Et lokalt betalingsmiddel på Djursland vil skabe værdi for regionen på flere måder:

  1. Det lokale betalingsmiddel cirkulerer hurtigere fra hånd til hånd og skaber dermed mere omsætning for virksomhederne, hvilket styrker økonomien i regionen. Forsøg i andre lande har vist at cirkulationen ligger mellem 2 og 5 gange højere end den nationale valuta. Hver enhed af det lokale betalingsmiddel skaber således 100% – 400% mere værdi end en tilsvarende krone.
  2. En styrket økonomi i nærsamundet kan rumme flere arbejdspladser, hvilket gør det muligt for unge familier at blive i regionen, fremfor at flytte til storbyerne. Ved at arbejdskraften og fagligheden bevares i regionen, vil økonomien yderligere styrkes, da disse familier også vil handle og tilbyde services i regionen – der er altså tale om en selvforstærkende effekt.

  3. Igennem et lokalt betalingsmiddel kan en region til dels afkoble sig fra de nationale og globale finansspekulationer. Dette gør, at regioner bliver økonomisk mere robuste overfor kriser, som bliver udløst fjerne steder, men alligevel skader nærbefolkningen.

Læs mere: